Shrift o'lchami: A A
Sayt ranggi: A A A A

So'roq olmoshlari - I pronomi interrogativi


I pronomi interrogativi - noaniq shaxslar yoki narsalarga aniqlik kiritish uchun to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita savol beriladi va so’roq olmoshlaridan foydalaniladi. Ular gapda ega yoki to'ldiruvchi vazifasini bajarishi mumkin.

So'roq olmoshlari 4 ta:
Chi (Kim) mujskoy/jenskiy rod, birlik va ko'plik uchun bir xil.

Chi è partito? - kim ketdi?
Di chi è questa macchina? - bu mashina kimniki?
Con chi hai parlato? - kim bilan gaplashding?
Gli chiese per chi lavorasse? - cherkovlar kim uchun ishlaydi?.

Che, che cosa, cosa (Nima) neytral qiymatga ega

Che farai domenica? - yakshanba nima ish qilasan?
Che cosa ti è capitato? - seni nima hayratga soldi?
Cosa fanno i ragazzi? - qizlar nima qilishayapti?

Quale, quali (Qaysi) rodlarda o'zgarmaydi. Faqat sonda o’zgaradi. Ular odamlarga ham, narsalarga ham tegishli.

Quale studente è il più intelligente? - qaysi talaba eng aqlli?
Quale sport preferisci? - qaysi sport turini afzal ko'rasan?

Quanto, quanta, quanti, quante (Qancha) ular rod jihatidan ham, son jihatidan ham o'zgaruvchan bo'lib, ular odamlarning va narsalarning miqdori bilan bog'liq savollar berish uchun ishlatiladi.

Quanta strada abbiamo fatto? - qancha yo'l bosdik?
Quanto hai speso? - qancha ishlatding?
Quanti anni avete? - yoshlaring nechida?
Quante pizze hai comprato? - nechta pitsa sotib olding?

Pronomi esclamativi

I pronomi interrogativi (so’roq olmoshlari) pronomi esclamativi (undov gaplar) ni yasashda ham ishlatiladi:

Guarda chi c’è! - qara kim borligini!
Che triste! - naqadar qayg'uli!
Cosa devo vedere! - nimani ko'rishim kerak!
Quanto sei stupido! - naqadar ahmoqsan!

InItalia.uz © 2020-