Shrift o'lchami: A A
Sayt ranggi: A A A A

ITALYANCHA PESHLAVHA VA YOZUVLAR


 

Peshlavha

Tarjima

(UFFICIO) INFORMAZIONI

AXBOROT XIZMATI

ABBIGLIAMENTO

KIYIMLAR

AFFITTASI

IJARAGA BERILADI

ALBERGO

MEHMONXONA

ALLACCIATE LE CINTURE

KAMARLARNI TAQING

APERTO

OCHIQ

ASCENSORE

LIFT

ATTENTI AL CANE

DIQQAT, BADJAHL IT

ATTENTI ALL'AUTOMOBILE

AVTOULOVLARDAN EHTIYOT BO’LING

ATTENZIONE

DIQQAT

BAR

BAR

BIGLIETTERIA

CHIPTAXONA

CALZATURE

POYABZAL

CAMERIERA

OQSOCH

CASSA

KASSA

CHIUSO

YOPIQ

CHIUSO PER FERIE

TA’TIL VAQTI YOPIQ

CIRCONVALAZIONE

AYLANMA YO’L

DIREZIONE

MA’MURIYAT

DIVIETO BAGNARSI

SUZISH TAQIQLANADI

DIVIETO D'INGRESSO

KIRISH TAQIQLANADI

DIVIETO PARCHEGGIO

AVTOULOV QO’YISH TAQIQLANADI

ENTRATA

KIRISH

FARMACIA

DORIXONA

FERMATA

BEKAT

FERMATA BUS

ABTOBUS BEKATI

FERMATA TRAM

TRAMVAY BEKATI

FRUTTA

MEVALAR

FUORI SERVIZIO

ISHLAMAYAPTI

GABINETTO DONNE (SIGNORE)

AYOLLAR HOJATXONASI

GABINETTO UOMINI (SIGNORI)

ERKAKLAR HOJATXONASI

GELATERIA

MUZQAYMOQXONA

GIOELLERIA

ZARGARLIK USTAXONASI

GIÙ

PAST(GA)

HOTEL

MEHMONXONA

IL PASSAGGIO È CHIUSO

O’TISH MUMKIN EMAS

IN ALTO

TEPA(GA)

INFORMAZIONI

AXBOROT XIZMATI

INGRESSO

KIRISH

INGRESSO GRATUITO

BEPUL KIRISH JOYI

INSERIRE

PULNI (KARTANI) KIRITING

INTERVALLO

TANAFFUS

INTRODURRE

PULNI (KARTANI) KIRITING

LAVANDERIA

KIRXONA

LIBRERIA

KITOB DO’KONI

MACELLERIA

QASSOBXONA

METRÒ

METRO

NO FLASH

FOTOAPPARAT CHIROG’INI YOQMANG

NON ANDARE PER TERRENI ERBOSI

CHIMDA YURMANG

NON BUTTARE SU TERRA

AXLAT TASHLAMANG

NON DISTURBARE

BEZOVTA QILMANG

NON FUMARE

CHEKILMASIN

OCCUPATO

BAND

OREFICERIA

ZARGARLIK DO’KONI

OSPEDALE

SHIFOXONA

OTTICA

OPTIKA

PANETTERIA

NOVVOYXONA

PARCHEGGIO

AVTO TURAR JOY

PASTICCERIA

QANDOLATXONA

PERICOLO

XAVFLI

PIZZERIA

PITSAXONA

POSTO PER FUMARE

CHEKISH UCHUN JOY

PREMERE

TUGMANI BOSING

PROPRIETÀ PRIVATA

XUSUSIY MULK

RECEPTION

QABUL JOYI

RICEVIMENTO

QABUL XIZMATI

RISERVATO

EGALLANGAN

RISTORANTE

RESTORAN

SALA D'ASPETTO

KUTISH JOYI

SALDI

ARZON-GAROVGA SOTISH

SCALA

ZINAPOYA

SCALA DI SICUREZZA

EHTIYOT ZINAPOYA

SCONTI

CHEGIRMA

SERVICE-BUREAU

XIZMAT KO’RSATISH BYUROSI

SPINGERE

ICHKARIGA QARAB

TEPA(GA)

SUPERMERCATO

SUPERMARKET

TELEFONO PUBBLICO

JAMOAT TELEFONI

TENERSI ALLA DESTRA

O’NG TOMONDA TURING

TENERSI ALLA SINISTRA

CHAP TOMONDA TURING

TIRARE

O’ZINGIZGA QARAB

UFFICIO POSTALE

POCHTA

USCITA

CHIQISH

USCITA DI EMERGENZA

EHTIYOT CHIQISH JOYI

USCITA IN VIA... (PIAZZA)

TASHQARIGA (MAYDON) CHIQISH JOYI

VENDITA

SOTILADI

VERNICE FRESCA

DIQQAT, BO’YALGAN

VIETATO ENTRARE

KIRISH TAQIQLANADI

WC

HOJATXONA
InItalia.uz © 2020-