Shrift o'lchami: A A
Sayt ranggi: A A A A

L'IMPERFETTO


O’tgan davomli zamon (imperfetto)

O’tgan zamonda sodir bo’lgan tugallanmagan harakatni bildiradi. O’zbek tiliga -gan qo’shimchasi yordamida tarjima qilinadi. Yasalishi to’g’ri fe’llar uchun quyidagicha:

Shaxs

1-tuslanish shakli

2-tuslanish shakli

3-tuslanish shakli

Lavorare

Credere

Partire

Io

Lavoravo

Credevo

Partivo

Tu

Lavoravi

Credevi

Partivi

Lui/lei

Lavorava

Credeva

Partiva

Noi

Lavoravamo

Credevamo

Partivamo

Voi

Lavoravate

Credevate

Partivate

Loro

Lavoravano

Credevano

Partivano

 

 

Bu zamonda aksar noto’g’ri fe’llar umumiy qoidaga asosan tuslanadi, biroq kelib chiqishi lotin tiliga taqaladigan ba’zi fe’llar bundan mustasno:

         Essere: еrо, eri, era, eravamo, eravate, erano.

         Dire (lot.: dicere) - dicevo, dicevi, diceve, dicevamo, dicevate, dicevano

         Fare - facevo;
         Porre - ponevo;
         Bere - bevevo;
         Tradurre - traducevo

Qo’llanilishi:

  • O’tgan zamonda muntazam takrorlangan ish-harakat:

Quando ero bambino andavo spesso in piscina. - bolaligimda tez-tez cho’milishga borib turardim.

  • Xushmuomalalik bilan aytilgan gaplar:

Volevo sapere il prezzo di questa borsa. - ushbu sumkaning narxini balsam degandim

Pensavo di andare al cinema - kinoga borishni  o’ylayotgan edim

  • Nisbiy ma’noga ega bo’lgan gaplar. U o’tgan zamonda davomli bo’lib turgan, lekin boshqa bir harakat tomonidan to’xtatilgan harakatni anglatadi:

Io leggevo un libro molto interessante quando è suonato il cellular - telefon jiringlaganda juda qiziq kitob o’qiyotgan edim

 

Mavzu yuzasidan
InItalia.uz © 2020-