Shrift o'lchami: A A
Sayt ranggi: A A A A

"PER" PREDLOGI


“PER” predlogi o’zbek tiliga “yordamida”, “uchun”, “maqsadida” kabi tarjima qilinadi.

“PER”  predlogi quyidagi hollarda ishlatiladi:

Harakat (Moto per luogo)

Passare per le vie del vecchio quartiere.
Passare per la porta.

Eski mahalla ko'chalari bo'ylab yurmoq.
Eshikdan o'tmoq.

Bir joyga harakat (Moto a luogo)

 

Partire per L’Italia. Il treno per la stazione.

Italiyaga jo'namoq. Temir yo‘l vokzaliga yo‘l olgan poyezd.

Bir joydagl holat (hol)

Si è accomodato per terra.

U yerga joylashib oldi.

Sabab

Lo fa per amore.
Si e coperta per il freddo.

Buni muhabbati uchun qildi.
Sovuqligi uchun yopindi.

Vosita

Ti mando questo pacco per posta.
Comunicare per telefono.

Bu jo’natmani senga pochta orqali уuboraman.
Telefon orqali suhbatlashmoq.

Maqsad

Mangiamo per vivere, non viviamo per mangiare.

Yashash uchun yeymiz, yeyish uchun yashamaymiz.

Vaqt

Ho un appuntamento per domani.

Ertaga mening uchrashuvim bor.

Baho

Comprare per pochi soldi.
La strada si snodava per qualche chilometro.

Arzon narxda sotib olmoq.
Yo’l keyingi bir necha kilometrda tekkis emas.

O'rniga qo'yish va almashinish

Ho scambiato Mario per suo fratello.
Tu capisci sempre una cosa per un’altra.

Men Marioni akasi bilan adashtiribman.
Sen doim gapni boshqacha tushunasan.

Chegara

Per la prima volta va bene.
Per me va cambiato!

Birinchi marra uchun yaxshi.
Menimcha o’zgargan!

Yakun

Un impianto per la lavorazione della seta.
Lo dico per farti notare.

Shoyi ishlash uchun uskuna.
Buni senga anglashing uchun aytayapman.
InItalia.uz © 2020-