Shrift o'lchami: A A
Sayt ranggi: A A A A

PASSATO REMOTO


Uzoq o’tgan zamon yoki ertak zamon (passato remoto)

      Bu zamon italyan tilidagi eng murakkab zamonlardan biri hisoblanadi. Hattoki, hozirda Italiyaning aksariyat qismi bu zamondan foydalanmaydi. Bu zamon og’zaki nutqda Italiyaning janubida keng tarqalgan, ular bu zamonni o’tgan zamon (passato prossimo) sifatida qo’llashadi. Asosan, passato remoto zamoni ertaklarda hamda yozma adabiyotlarda ishlatiladi.

                To’g’ri fe’llar quyidagi qolip asosida tuslanadi:

Shaxs

1-tuslanish shakli

2-tuslanish shakli

3-tuslanish shakli

Cantare

Credere

Partire

Io

Cantai

Credei (credetti)

Partii

Tu

Cantasti

Credesti

Partisti

Lui/lei

Сantò

Crede (credette)

Partì

Noi

Cantammo

Credemmo

Partimmo

Voi

Cantaste

Credeste

Partiste

Loro

Cantarono

Crederono (credettero)

Partirono

 

Yodda tuting:

               !!!  Qavs ichidagi tuslangan fe’llar kam ishlatiladigan fe’llar hisoblanadi;

              !!!   Hozirgi zamonda noto’g’ri tuslanadigan ba’zi fe’llar Remoto zamonida umumiy qolip asosida tuslanadi:

       andare (andai, andasti, andò, andammo, andaste, andarono);
potere (potei, potesti, potè, potemmo, poteste, poterono);
uscire (uscii, uscisti, uscì, uscimmo, usciste, uscirono).

Ba’zi bir noto’g’ri fe’llarning remotoda tuslanishi:

avere (ebbi, avesti, ebbe, avemmo, aveste, ebbero);
essere (fui, fosti, fu, fummo, foste, furono).

dare (diedi, desti, diede, demmo, deste, diedero);
fare (feci, facesti, fece, facemmo, faceste, fecero);
sapere (seppi, sapesti, seppe, sapemmo, sapeste, seppero).

dire (dissi, dicesti, disse, dicemmo, diceste, dissero);
bere (bevvi, bevesti, bevve, bevemmo, beveste, bevvero);
conoscere (conobbi, conoscesti, conobbe, conoscemmo, conosceste, conobbero);
mettere (misi, mettesti, mise, mettemmo, metteste, misero);

 

Qo’llanilishi:

  • Hozirgi zamonga aloqasi bo’lmagan ish-harakatning o’tmishda tugallanganligini bildiradi:

Michelangelo morì all'età di novant'anni. -  Mikelanjelo 90 yoshlarda vafot etgan

  • Hozirgi zamon bilan umuman bog’lanmagan, oldin takrorlanib turgan ish-harakatni:

Ci andarono piu volte. - ular u yerga bir necha marotaba borishgan;
Poi vi tornai nel 1946 e nel 1957. - so’ng men u yerga 1946 va 1957-yillarda borganman.


Mavzu yuzasidan


InItalia.uz © 2020-