Shrift o'lchami: A A
Sayt ranggi: A A A A

Ortidan doim "DI" perdlogi keldigan fe'llar


Quyidagi fe'llar ortidan doim "DI" predlogi ishlatiladi va quyidagi ma'nolarni bildiradi:

accettare di qabul qilmoq
accorgersi di ko’zi tushmoq
ammettere di tan olmoq
augurarsi di umid qilmoq
avere bisogno di -ga muhtoj bo’lmoq
avere fretta di shoshmoq
avere intenzione di jazm etmoq
avere paura di qo’rqmoq
avere vergogna di uyalmoq
avere voglia di istamoq
cercare di harakat qilmoq
chiedere di haqida so’ramoq
fidarsi di ishonmoq
fingere di -day tutmoq, paysalga solmoq
finire di tugatmoq
immaginare di tasavvur qilmoq
lamentarsi di ustidan shikoyat (arz) qilmoq
meravigliarsi di lol qolmoq
non vedere l'ora di sabrsizlik bilan kutmoq
ordinare di buyurtma qilmoq
pentirsi di tushkunlikka tushmoq
permettere di ruxsat bermoq
pregare di o’tinmoq, so’ramoq
preoccuparsi di qayg’urmoq
promettere di - va’da bermoq

Finisco di pulire e ti cucino qualcosa. ― tozalashni tugatay, keyin senga biror narsa tayyorlayman
Tina, so che cerchi di aiutare. ― Tina, bilaman, sen yordam berishga harakat qilmoqdasan
Vi auguro di non provare mai un dolore simile. ― umid qilamanki, siz boshqa hech qachon bu og’riqni sezmaysiz

InItalia.uz © 2020-